Spawanie konstrukcyjne lub estetyczne – fałszywa alternatywa

Kiedy mówi się o spawach, bardzo często od razu wprowadza się rozróżnienie na spoiny konstrukcyjne i spoiny estetyczne. Choć ze względów praktycznych taki podział można oczywiście zastosować, to tak naprawdę doprowadził on do tego, że dziś niemal nie mówi się o tym, że spaw konstrukcyjny też może – i powinien – być estetyczny.

Skąd bierze się podział na spawanie konstrukcyjne i estetyczne?

Trudno dokładnie powiedzieć, kiedy takie rozróżnienie zostało wprowadzone, ale jego podstawy są intuicyjnie zrozumiałe także dziś. Można na przykład założyć, że usługi spawalnicze w zakresie balustrad czy poręczy będą skupiały się w dużej mierze na zapewnieniu estetycznego wykończenia spoiny. Z kolei spawanie konstrukcji nośnych może odbywać się metodami nieco może mniej precyzyjnymi, ale za to gwarantującymi doskonałe własności techniczne. Tylko że w obu przypadkach, gdyby przyjrzeć się lepiej, to okazuje się, że estetyka i wytrzymałość są ważne i nie można żadnej z tych kwestii zupełnie zaniedbać.

Czy więc należy od razu do kosza wyrzucić podział na usługi spawania konstrukcyjnego i estetycznego? Nie – choć na pewno nie można ograniczać się do tego sztywnego podziału, to jego istnienie odpowiada pewnym realnym różnicom.

Jakie są różnice między spawaniem konstrukcyjnym a estetycznym?

Od tej pory podział na spawy konstrukcyjne i estetyczne należy traktować jako pewien dość arbitralny, ale niekoniecznie precyzyjny rys. Jednak nieco inaczej prowadzi się usługi spawalnicze, jeśli spoina ma być przede wszystkim wytrzymała, a inaczej, jeśli skupić się należy w pierwszej kolejności na estetyce.

Tutaj kluczowe znaczenie będzie miał wybór odpowiedniej techniki. Jeśli chodzi o spawy konstrukcyjne, to korzysta się praktycznie ze wszystkich dostępnych technologii, aby zapewnić uzyskanie pożądanych parametrów technicznych spoiny. W przypadku spawów estetycznych dominuje spawanie TIG, które daje spoiny najczystsze i najrówniejsze, o ile oczywiście cała procedura zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami.

Przeczytaj także:  Wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie siłownika hydraulicznego

Istotną różnicą może być też fakt, że o ile spawy typowo konstrukcyjne są wykonywane w taki sposób, aby zrealizować wymagania przewidziane normami dla konkretnych spoin, to w spawach estetycznych kryterium wytrzymałości i odporności na przykład na rozerwanie, może pozostawać nieskodyfikowane. To nie znaczy, że stabilność konstrukcji nie ma znaczenia, a jedynie, że metody badania czy wartości graniczne wytrzymałości nie zostały zawarte w normach. W praktyce usługi spawalnicze często wtedy prowadzi się, przyjmując kryteria normatywne przygotowane dla spoin konstrukcyjnych w podobnych zastosowaniach.

Spaw konstrukcyjny nie może być nieestetyczny

Spoiny w mosiądzu czy aluminium często tworzone są tak, żeby były jak najładniejsze, jednak w spawach konstrukcyjnych estetyka też może mieć znaczenie, ponieważ – po pierwsze – może być po prostu oczekiwaniem odbiorcy, a po drugie wady estetyczne bardzo często są pochodną wad technicznych, a więc nieestetyczne spawy będą zwyczajnie mniej wytrzymałe. Przy zamawianiu usług spawalniczych zdecydowanie więc nie należy trzymać się tego anachronicznego podziału. Wystarczy określić, jakie zadanie jest do wykonania i można mieć pewność, że żaden doświadczony spawacz nie uzna, że spawy konstrukcyjne nie muszą być ładne, a estetyczne nie muszą zapewniać wytrzymałości.

Przewiń na górę